Κρυοσυντήρηση Βλαστοκυττάρων - Διαγνωστικές Εξετάσεις - Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος

Κρυοσυντήρηση Βλαστοκυττάρων

OMNI - BLOOD

Συλλογή Ομφαλικού Αίματος

Η διαδικασία φύλαξης του ομφαλοπλακουντιακού αίματος αποτελείται από τα εξής στάδια:
 • Ενημέρωση και προμήθεια του ΚΙΤ συλλογής και των σχετικών εγγράφων
 • Μεταφορά στο ειδικό ΚΙΤ με σύστημα παρακολούθησης θερμοκρασίας
 • Επεξεργασία του ομφάλιου αίματος σε σύγχρονα εργαστήρια
 • Κρυοσυντήρηση σε υψηλής αντόχης κρυοασκό σε θερμοκρασία χαμηλότερη των -150°C
 • Δεξαμενές κρυοσυντήρησης με απομακρυσμένη ειδοποίηση & 24ωρη παρακολούθηση
 • Ιχνηλασιμότητα από την προμήθεια του ΚΙΤ έως και τη διανομή του δείγματος (αν απαιτηθεί)
 • Διεθνής κωδικοποίηση δειγμάτων κατά ISBT 128 για αναγνώριση τους παγκοσμίως
 • Η χρήση του ISBT 128 Standard για προϊόντα κυτταρικής θεραπείας είναι αποδεκτή από όλους τους εμπλεκόμενους διεθνείς οργανισμούς (AABB, ASFA, ASBMT, EBMT, FACT, ISBT, ISCT, ISCT Europe, JACIE, NMDP, και WMDA)
 • Δωρεάν μεταφορά σε οποιοδήποτε σημείο εάν απαιτηθεί προς χρήση σε ασθένεια
 • Σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον του παιδιού με άμεση διαθεσιμότητα

Κόστος υπηρεσίας OMNI-BLOOD από 600€

Ενημερωθείτε για τα εφάπαξ και συνδρομητικά μας προγράμματα


ή τηλεφωνήστε στο 2106810300

OMNI - CORD

Ο Ομφάλιος Λώρος

Η διαδικασία φύλαξης του ιστού ομφάλιου λώρουαποτελείται από τα εξής στάδια:

 • Ενημέρωση και προμήθεια του ΚΙΤ συλλογής και των σχετικών εγγράφων
 • Μεταφορά στο ειδικό ΚΙΤ και επεξεργασία του ομφάλιου αίματος σε σύγχρονα εργαστήρια
 • Κρυοσυντήρηση σε υψηλής αντόχης κρυοασκό σε θερμοκρασία χαμηλότερη των -150°C
 • Δεξαμενές κρυοσυντήρησης με απομακρυσμένη ειδοποίηση & 24ωρη παρακολούθηση
 • Ιχνηλασιμότητα από την προμήθεια του ΚΙΤ έως και τη διανομή του δείγματος (αν απαιτηθεί)
 • Διεθνής κωδικοποίηση δειγμάτων κατά ISBT 128 για αναγνώριση τους παγκοσμίως
 • Η χρήση του ISBT 128 Standard για προϊόντα κυτταρικής θεραπείας είναι αποδεκτή από όλους τους εμπλεκόμενους διεθνείς οργανισμούς (AABB, ASFA, ASBMT, EBMT, FACT, ISBT, ISCT, ISCT Europe, JACIE, NMDP, και WMDA)
 • Δωρεάν μεταφορά σε οποιοδήποτε σημείο εάν απαιτηθεί προς χρήση σε ασθένεια
 • Μεγάλης αξίας πολυδύναμα μεσεγχυματικά κύτταρα αποθηκευμένα για μελλοντική χρήση

Κόστος υπηρεσίας OMNI-CORD από 550€

Ενημερωθείτε για τα εφάπαξ και συνδρομητικά μας προγράμματα


ή τηλεφωνήστε στο 2106810300

OMNI - PLUS

Κρυοσυντήρηση βλαστοκυττάρων ομφαλικού αίματος και ιστού ομφαλίου λώρου

Προσφορά των δύο υπηρεσιών φύλαξης της OMNIGEN ΑΕ σε μία

Λειτουργήστε με προνοητικότητα και επωφεληθείτε από τη δυνατότητα αποθήκευσης των αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων από ομφαλικό αίμα και ιστού ομφαλίου λώρου του παιδιού σας στην Omnigen ΑΕ εύκολα και με ασφάλεια.
Το Omni-Plus είναι ένα πακέτο, για μεγαλύτερη εξασφάλιση, που περιλαμβάνει και τις δύο βασικές υπηρεσίες της Omnigen ΑΕ: OMNI-BLOOD και OMNI-CORD σε προνομιακή τιμή.

 • Συνδυασμός υπηρεσιών με όλα τα πλεονεκτήματα
 • Μεταφορά και επεξεργασία τόσο του ομφαλικού αίματος όσο και του ιστού ομφαλίου λώρου
 • Κρυοσυντήρηση σε υψηλής αντόχης κρυοασκό σε θερμοκρασία χαμηλότερη των -150°C
 • Δεξαμενές κρυοσυντήρησης με απομακρυσμένη ειδοποίηση & 24ωρη παρακολούθηση
 • Ιχνηλασιμότητα από την προμήθεια του ΚΙΤ έως και τη διανομή του δείγματος (αν απαιτηθεί)
 • Διεθνής κωδικοποίηση δειγμάτων κατά ISBT 128 για αναγνώριση τους παγκοσμίως
 • Η χρήση του ISBT 128 Standard για προϊόντα κυτταρικής θεραπείας είναι αποδεκτή από όλους τους εμπλεκόμενους διεθνείς οργανισμούς (AABB, ASFA, ASBMT, EBMT, FACT, ISBT, ISCT, ISCT Europe, JACIE, NMDP, και WMDA)
 • Δωρεάν μεταφορά και των δύο δειγμάτων σε οποιοδήποτε σημείο εάν απαιτηθούν προς χρήση σε ασθένεια
 • Αιμοποιητικά και μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα διαθέσιμα για αναγεννητική ιατρική

Κόστος υπηρεσίας OMNI-PLUS από 700€

Ενημερωθείτε για τα εφάπαξ και συνδρομητικά μας προγράμματα


ή τηλεφωνήστε στο 2106810300

Διαγνωστικές Εξετάσεις

Εξέταση HPV

Τι είναι το HPV;

HPV σημαίνει ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (Human Papilloma Virus). Είναι ένας πολύ κοινός ιός. Υπάρχουν περίπου 100 τύποι του HPV που επηρεάζουν διάφορα τμήματα του σώματος. Περίπου 30 τύποι του HPV μπορούν να επηρεάσουν τα γεννητικά όργανα – συμπεριλαμβανομένου του αιδοίου, του κόλπου, του τραχήλου, του πέους, του οσχέου του ορθού και του πρωκτού. Από αυτούς, περίπου 13 τύποι θεωρούνται «υψηλού κινδύνου» και οδηγούν σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Εξέταση HPV στην Omnigen ΑΕ

H εξέταση γίνεται με τη μέθοδο PCR (Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης – Polymerase Chain Reaction). Απομονώνεται ολικό γενωμικό DNA από δείγμα τραχηλικού επιχρίσματος και ελέγχεται για την παρουσία 41 υποτύπων του ιού HPV. Για την τυποποίηση, το προïόν PCR υποβάλλεται σε υβριδισμό με ανιχνευτές οι οποίοι είναι ακινητοποιημένοι σε μικρο-συστοιχίες (microarrays CE IVD – DNA chips) και αναγνωρίζουν τους 41 υποτύπους του ιού HPV. Το αποτέλεσμα του υβριδισμού οπτικοποιείται με ειδικό αναλυτή και η ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με ειδικό πρόγραμμα (software).

Τι είναι ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας;

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι μια παθολογική κυτταρική αλλοίωση που εξελίσσεται συνήθως με την πάροδο του χρόνου. Μπορεί να επηρεάσει τις γυναίκες κάθε ηλικίας, αλλά είναι πιο συχνή στις γυναίκες μετά τα 40 τους.

Πόσο συχνή είναι η εμφάνιση HPV;

Η εμφάνιση του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) που επηρεάζει τα γεννητικά όργανα είναι πολύ συχνή. Υπολογίζεται ότι έως και 20 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ενεργή λοίμωξη HPV σε κάθε δεδομένη στιγμή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπολογίζονται 5,5 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις μόλυνσης γεννητικών οργάνων από HPV κάθε χρόνο. Οι περισσότεροι άνδρες και γυναίκες – περίπου το 80% των σεξουαλικά ενεργών ατόμων – έχουν μολυνθεί με HPV σε κάποια στιγμή της ζωής τους, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι έχουν τον ιό.

Πώς μπορείτε να προσβληθείτε από HPV;

Ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) των γεννητικών οργάνων μεταδίδεται μέσω της σεξουαλικής επαφής. Ορισμένοι τύποι του HPV προκαλούν κονδυλώματα των γεννητικών οργάνων, τα οποία είναι σκληρά, τραχιά εξογκώματα που αναπτύσσονται στο δέρμα. Όποιος είναι σεξουαλικά ενεργός μπορεί να προσβληθεί από τον ιό HPV.

Ποια είναι τα συμπτώματα του HPV;

Σε πολλές περιπτώσεις, ο HPV δεν προκαλεί κανένα σύμπτωμα. Όταν αυτά συμβαίνουν, το πιο κοινό σύμπτωμα είναι η παρουσία των κονδυλωμάτων στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Σημάδια της λοίμωξης μπορούν να εμφανιστούν εβδομάδες, μήνες ή ακόμα και χρόνια μετά τη μόλυνση από τον ιό.

Πώς γίνεται η διάγνωση του HPV;

Ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) ανιχνεύεται με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Τεστ Παπανικολάου – Κατά τη διάρκεια της εξέτασης συλλέγεται δείγμα κυττάρων από τον κόλπο και τον τράχηλο της μήτρας. Τα κύτταρα στη συνέχεια εξετάζονται στο μικροσκόπιο για τυχόν μορφολογικές αλλοιώσεις.
 • Εξέταση HPV DNA – Η μέθοδος ανιχνεύει γενετικό υλικό (DNA) των 41 υποτύπων του HPV, κάποιοι εκ των οποίων συνδέονται με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Το δείγμα που χρησιμοποιείται για τη δοκιμή γενικά συλλέγεται την ίδια στιγμή του τεστ Παπανικολάου.
 • Κολποσκόπηση – Ειναι η επισκόπηση του δέρματος και των βλεννογόνων του γεννητικού συστήματος της γυναίκας με τη χρήση κολποσκοπίου. Η ένδειξη για κολποσκόπηση είναι η ανεύρεση παθολογικών κυττάρων στο τεστ ΠΑΠ.

Πώς αντιμετωπίζεται;

Οι τρόποι θεραπείας – όταν απαιτούνται – είναι οι παρακάτω:

 • Κρυοχειρουργική – Ψύξη των κονδυλωμάτων με υγρό άζωτο Ηλεκτροχειρουργική διαδικασία (LEEP) – χρησιμοποιώντας έναν ειδικό συρμάτινο βρόχο για την απομάκρυνση των μη φυσιολογικών κυττάρων.
 • Ηλεκτροκαυτηρίαση – καυτηριασμός των κονδυλωμάτων.
 • Θεραπεία με laser – χρησιμοποιώντας laser για να καταστρέψουμε τα κονδυλώματα και τυχόν ανώμαλα κύτταρα.
 • Φαρμακευτική αλοιφή – εφαρμογή φαρμακευτικών αλοιφών απευθείας στα κονδυλώματα.
 • Σε μερικές περιπτώσεις, δεν χρειάζεται καν θεραπεία. Ωστόσο, ο γιατρός σας θα παρακολουθεί στενά τις αλλαγές των κυττάρων κατά τη διάρκεια της εξέτασης σε τακτικά ραντεβού.   Μόνο ένας μικρός αριθμός των γυναικών που έχουν μολυνθεί με HPV θα αναπτύξει κυτταρικές αλλοιώσεις που πρέπει να θεραπευθούν.


ή τηλεφωνήστε στο 2106810300

Ανδρικής Υπογονιμότητας

Τι είναι η υπογονιμότητα;

Υπογονιμότητα είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε τη μη επίτευξη εγκυμοσύνης μετά από 12 μήνες συχνών ελεύθερων σεξουαλικών επαφών. Για την καλύτερη κατανόηση του όρου παραθέτουμε το παρακάτω συγκριτικό.  Από τα εκατό (100) ζευγάρια που ξεκινούν την ίδια χρονική στιγμή τις προσπάθειες για τεκνοποίηση (έχουν ελεύθερες σεξουαλικές επαφές χωρίς προφύλαξη με συχνότητα κάθε 2-3 ημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου και για τουλάχιστο 12 μήνες, και η γυναίκα είναι κάτω από 36 ετών, τα ογδόντα (80) θα επιτύχουν τελικά (αργά ή γρήγορα) μια εγκυμοσύνη. Από τα υπόλοιπα είκοσι (20) που θα εξακολουθήσουν να έχουν την ίδια συχνότητα ελεύθερων επαφών για άλλους 12 μήνες, κι εφόσον η ηλικία το επιτρέπει, πέντε (5) με δέκα (10) ακόμα θα επιτύχουν μια εγκυμοσύνη. Έτσι βλέπουμε ότι μετά από δύο χρόνια, η πιθανότητα (αθροιστικά) για εγκυμοσύνη στα παραπάνω ζευγάρια αγγίζει το 90%.   Η υπογονιμότητα λοιπόν χρήζει διερεύνησης όταν έχουμε εξαντλήσει τις πιθανότητες φυσικής σύλληψης.

Εξέταση Ανδρικής Υπογονιμότητας στην Omnigen ΑΕ

Η Omnigen ΑΕ σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα κέντρα εξωσωματικής στην Ελλάδα προσφέρει αυτή την υπηρεσία για την αντιμετώπιση της ανδρικής υπογονιμότητας.  Η Omnigen ΑΕ ως κορυφαία εταιρία βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα παρέχει στο γιατρό τα απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπιση της ανδρικής υπογονιμότητας.

Η ανάλυση γίνεται με υπολογισμό του δείκτη κατάτμησης του DNA \(DNA Fragmentation Index, DFI) με την τεχνική TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase mediated dUTP Nick End Labeling). Ενσωμάτωση Br-dUTP στα σημεία θραύσης του DNA των σπερματοζωαρίων και σήμανση με χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων που φέρουν τη φθορίζουσα χρωστική FITC (FITC-labeled anti- BrdU mAb). Ανάλυση >10.000 σπερματοζωαρίων ανά δείγμα με κυτταρομετρία ροής (Flow Cytometry).


ή τηλεφωνήστε στο 2106810300

Τεστ ΠΑΠ

Τι είναι το τεστ ΠΑΠ ;

Είναι μια απλή εξέταση κατά την οποία ο γυναικολόγος εξετάζει τον τράχηλο της μήτρας για να διαπιστώσει εάν υπάρχουν πιθανές μεταβολές στα κύτταρα που δεν οφείλονται σε ορμονικές αλλαγές ή στην ηλικία.

Η επιστήμη αλλά και ολόκληρος ο κόσμος οφείλει την ανακάλυψη του τεστ Παπ ή αλλιώς τεστ Παπανικολάου στον Γεώργιο Παπανικολάου, τον Έλληνα γιατρό και βιολόγο που κατά τη διάρκεια των επιστημονικών του ερευνών ανακάλυψε την πρωτότυπη για την εποχή μέθοδο των επιχρισμάτων. Αρχικά την εφάρμοσε το 1923 σε γυναίκες για μελέτη των φυσιολογικών γεννητικών λειτουργιών και στη συνέχεια για τη διάγνωση του καρκίνου της μήτρας.

Η πρώτη του ανακοίνωση για τη χρησιμότητα της στη διάγνωση του καρκίνου της μήτρας, έγινε το 1928. Σήμερα η μέθοδος που διεθνώς είναι γνωστή με την ονομασία Τεστ ΠΑΠ εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο για την έγκαιρη διάγνωση νεοπλασιών και έχει σώσει πολλές γυναίκες από τη μάστιγα του καρκίνου.

Τεστ ΠΑΠ στην Omnigen ΑΕ

Η εξέταση (ΠΑΠ τεστ) γίνεται με τη μέθοδο της Κυτταρολογίας Υγρής Φάσης. Μετά την παραλαβή του φιαλιδίου συλλογής τοποθετούνται οι ειδικές ετικέτες ταυτοποίησης και ξεκινάει η διαδικασία για τον έλεγχο αλλοιώσεων των κυττάρων για νεοπλασία, που μπορεί να εξελιχθούν σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Γιατί να κάνεις το τεστ ΠΑΠ;

Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αποτελεί τον δεύτερο σε συχνότητα καρκίνο στον γυναικείο πληθυσμό. Ωστόσο, μπορεί να διαγνωστεί έγκαιρα με το τεστ ΠΑΠ που δείχνει τις ύποπτες αλλοιώσεις των κυττάρων για νεοπλασία και οι οποίες μπορεί να εξελιχθούν σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Σε γυναίκες που δεν ελέγχονται τακτικά με τεστ Παπανικολάου, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας μπορεί να αναπτύσσεται δίχως να γίνει αντιληπτός καθώς δεν ακολουθείται από συμπτώματα. Όταν τα συμπτώματα εμφανιστούν, η νόσος θα βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

Με το τεστ Παπ μπορούν επίσης να ανιχνευτούν ορισμένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, λοιμώξεις ή και κάποιος έρπητας. Επιπλέον, πέρα από τον εντοπισμό μη φυσιολογικών κυττάρων στον τράχηλο και στον ενδοτράχηλο της γυναίκας, με το τεστ Παπανικολάου μπορούν να εντοπιστούν κολπίτιδες, τραχηλίτιδες και μολύνσεις.

Πότε πρέπει να κάνεις το πρώτο τεστ ΠΑΠ;

Η πρώτη εξέταση από τον γυναικολόγο πρέπει να γίνει το συντομότερο μετά την πρώτη σεξουαλική επαφή ή στην ηλικία των 21 ετών.


ή τηλεφωνήστε στο 2106810300

Έλεγχος Θρομβοφιλίας

Τι είναι η Θρομβοφιλία;

Θρομβοφιλία ονομάζουμε την παθολογική κατάσταση υπερπηκτικότητας της αιματικής κυκλοφορίας στον άνθρωπο με αποτέλεσμα την ανάπτυξη θρόμβων σε όργανα και αγγεία ώστε να δημιουργείται δυσλειτουργία στο προσβαλλόμενο όργανο ή οργανικό σύστημα. Στις περιπτώσεις αυτές εντάσσονται και η παθολογία πήξης στην διάρκεια της εγκυμοσύνης με αποτέλεσμα θρομβοεμβολικά επεισόδια στην έγκυο ή στο έμβρυο, ακόμη και εμβρυϊκή απώλεια (αποβολή).

Η ίδια η εγκυμοσύνη και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες τροποποιεί στον γυναικείο οργανισμό τη φυσιολογικά δεδομένη ισορροπία των παραγόντων πήξης και αντιπήξης σε όφελος μιας υπαρκτής ισορροπίας υπερπηκτικότητας της κυκλοφορίας με απώτερο σκοπό να προστατέψει την έγκυο από τις αιμορραγίες και τις επιπλοκές που προκαλεί αυτή κατά την διάρκεια της αποκόλλησης του πλακούντα στον τοκετό, οποτεδήποτε συμβεί αυτός.

Εξέταση θρομβοφιλίας στην Omnigen ΑΕ

Γίνεται με απομόνωση DNA και έλεγχο θρομβοφιλικών παραγόντων με τη μεθοδολογία Real-Time PCR (Genotyping using the TaqMan assay (2008) Current Protocols in Human Genetics, (SUPPL. 56), pp. 2.10.1-2.10.8).


ή τηλεφωνήστε στο 2106810300

Κυστική Ίνωση

Τι είναι η κυστική ίνωση;

Η κυστική ίνωση (cystic fibrosis) ή αλλιώς ινοκυστική νόσος αποτελεί το πιο διαδεδομένο κληρονομικό νόσημα στην λευκή φυλή. Περίπου 1 στα 2000-2500 παιδιά εκτιμάται ότι γεννιούνται κάθε χρόνο στην Ελλάδα με κυστική ίνωση, ενώ το 4-5% του πληθυσμού θεωρείται ότι είναι φορείς.

Τα συμπτώματα πρωτοεμφανίζονται μέσα στον πρώτο χρόνο της ζωής, αλλά μπορεί να εμφανιστούν και αργότερα στην παιδική ηλικία. Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων ποικίλει. Τα συμπτώματα του αναπνευστικού συστήματος είναι ο επίμονος βήχας, ο συριγμός, η δύσπνοια καθώς και οι επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις του θώρακα που προκαλούν βλάβη στους πνεύμονες. Όσον αφορά στα γαστρεντερικά συμπτώματα διακρίνουμε τον υποσιτισμό, που οδηγεί σε μικρή σωματική ανάπτυξη και χαμηλή αύξηση του βάρους (ακόμη και αν ο ασθενής έχει καλή όρεξη και τρώει πολύ, καθώς το πρόβλημα εντοπίζεται στη χώνεψη και την απορρόφηση των τροφών), διογκωμένη κοιλιά και δυσκοιλιότητα. Επιπλέον συμπτώματα είναι οι επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις των ιγμορείων, οι πολύποδες που σχηματίζονται στη μύτη, βλάβη του ήπατος που μπορεί να οδηγήσει σε κίρρωση, διαβήτης, παγκρεατίτιδα (φλεγμονή του παγκρέατος), πρόπτωση του ορθού, οστεοπόρωση (λέπτυνση των οστών) που εμφανίζεται λόγω κακής απορρόφησης ορισμένων τροφών και ιδίως της βιταμίνης D η οποία είναι αναγκαία για τη διατήρηση υγιών οστών, και η πολύ αλμυρή γεύση που έχει ο ιδρώτας.

Οι υποψήφιοι γονείς κατά τον προγεννητικό έλεγχο υποβάλλονται σε γονιδιακή εξέταση ινοκυστικής νόσου. Οι πιθανότητες να γεννηθεί παιδί με κυστική ίνωση από γονείς που είναι φορείς (και οι δύο) είναι μία στις τέσσερις.

Εξέταση Κυστικής Ίνωσης στην Omnigen ΑΕ

Ο σκοπός της εξέτασης είναι έλεγχος για την πιθανή παρουσία παθογόνων μεταλλάξεων στο γονίδιο CFTR (Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator), οι οποίες ευθύνονται για την εκδήλωση της κυστικής ίνωσης. Η νόσος κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο.

Μέθοδοι:

 • Ανίχνευση σημειακών μεταλλάξεων (υποκαταστάσεις βάσεων & απαλοιφές/διπλασιασμοί μικρού αριθμού βάσεων) μέσω άμεσης ταυτοποίησης (sequencing) εκλεκτικά στα εξόνια 4 και 10 του γονιδίου CFTR συμπεριλαμβανομένων των ορίων ιντρονίων-εξονίων, στα οποία έχουν καταγραφεί 169 παθογόνες μεταλλάξεις, σύμφωνα με τα δεδομένα της διεθνούς βάσης “Cystic Fibrosis Mutation database”.
 • Ανίχνευση 32 μεταλλάξεων του γονιδίου CFTR με το προϊόν Cystic Fibrosis Genotyping Assay (CE, IVD) της εταιρείας Abbott.
 • Ανίχνευση της απαλοιφής των εξονίων 2 και 3 (21kb deletion) του γονιδίου CFTR μέσω gap-PCR.
 • Ο παραπάνω έλεγχος επιτρέπει την ανίχνευση 202 παθογόνων μεταλλάξεων και καλύπτει το 90% των παθογόνων μεταλλάξεων που έχουν καταγραφεί στις διεθνείς βάσεις δεδομένων.


ή τηλεφωνήστε στο 2106810300

Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος

VERACITY

Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος (N.I.P.T)

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, το εμβρυϊκό DNA μετακινείται από τον πλακούντα στο αίμα της μητέρας και κυκλοφορεί μαζί με το DNA του. Το VERACITY είναι ένας μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος (N.I.P.T) νέας γενιάς που μετρά με ακρίβεια το εμβρυϊκό DNA χωρίς κύτταρα στο μητρικό αίμα, για να ανιχνεύσει την παρουσία εμβρυϊκών ανευπλοειδών και μικροελλειπτικών. Το VERACITY έχει επικυρωθεί τόσο για απλές όσο και για δίδυμες κυήσεις καθώς επίσης και για κυήσεις με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (IVF) .

Ο γιατρός ή το εργαστήριο συλλέγει δείγμα αίματος από το χέρι της μητέρας και το στέλνει στα σύγχρονα εργαστήρια μας για ανάλυση. Στο εργαστήριο απομονώνεται DNA από το μητρικό αίμα και αναλύεται χρησιμοποιώντας αναλυτική και βιοπληροφορική τεχνολογία νέας γενιάς. Τα αποτελέσματα παρέχονται στον γιατρό σας σε λίγες εργάσιμες ημέρες.


Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος νέας γενιάς

 • Υψηλή ακρίβεια (>99% ποσοστό ανίχνευσης)
 • Ασφάλεια - Κανένας κίνδυνος αποβολής  Μη επεμβατική εξέταση με απλή λήψη αίματος από το χέρι χωρίς κίνδυνο για τη μητέρα και το έμβρυο
 • Μπορεί να γίνει από τους 10 εβδομάδες κύησης. Αποτελέσματα σε 4-7 εργάσιμες.
 • Επαληθευμένο για απλές και δίδυμες κυήσεις
 • Επαληθευμένο για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
 • Εγκυρότητα - Επικυρωμένο από τρεις πολυκεντρικές μελέτες που χρησιμοποίησαν χιλιάδες δείγματα και χρησιμοποιείται από επαγγελματίες υγείας σε όλον τον κόσμο.
 • Προτιμάται για την ακρίβεια της μεθόδου και την προσιτή τιμή του

Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος - Ενημερωτικό Videoή τηλεφωνήστε στο 2106810300

VERAGEN

Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Ελεγχος (N.I.P.T) για ανευπλοειδίες, μικροελλείματα και γονιδιακές μεταλλάξεις

Το VERAgene είναι ο μοναδικός μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος που μπορεί ταυτόχρονα να ελέγχει για ανευπλοειδίες, μικροελλείματα και γονιδιακές μεταλλάξεις. Οι ασθένειες που εξετάζονται από το VERAgene σχετίζονται με μέτριο έως σοβαρό φαινότυπο με σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής. Συνδυάζοντας την ανίχνευση των ανευπλοειδών και των μικροελλειμάτων με την εξέταση γονιδιακών μεταλλάξεων, το VERAgene παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση στους υποψήφιους γονείς.

Τί είναι οι γεννετηκές ανωμαλίες;

Οι γενετικές ανωμαλίες προκαλούνται από ανεπιθύμητες αλλαγές στο γονιδίωμα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της σύλληψης. Τρεις τύποι γενετικών καταστάσεων εντοπίζονται με τη δοκιμασία:

 • Οι ανευπλοειδίες είναι γενετικές καταστάσεις που συμβαίνουν όταν ένα χρωμόσωμα έχει ένα επιπλέον αντίγραφο (τρισωμία) ή του λείπει ένα αντίγραφο (μονοσωμία)
 • Τα μικροελλείματα είναι γενετικές καταστάσεις που προκαλούνται από μια διαγραφή σε μια συγκεκριμένη περιοχή ενός χρωμοσώματος
 • Οι γονιδιακές μεταλλάξεις είναι γενετικές καταστάσεις που προκαλούνται από μεταλλάξεις σε ένα γονίδιο

Ποιος μπορεί να κάνει το Veragene;

 • Να είναι τουλάχιστον 10 εβδομάδων έγκυος
 • Ρωτήστε τον γιατρό σας για το VERAgene
 • Ο γιατρός σας θα συλλέξει δείγμα αίματος από τη μητέρα και στοματικό SWAB από τον πατέρα
 • Τα δείγματα θα αναλυθούν στα εργαστήρια μας
 • Τα αποτελέσματα θα σταλούν στον γιατρό σας σε 4-7 εργάσιμες ημέρες


ή τηλεφωνήστε στο 2106810300